top of page

Групп хичээл нь нэг ангидаа хамгийн ихдээ 15 суралцагчдтай хичээллэх ба долоо хоногт 2 цагаар 3-н удаа нийт 6-н цагаар хичээллэнэ.

Онлайн сургалт маань  Zoom программ ашигладаг бөгөөд явагддаг ба түүний олон сонголт, тэр дундаа дэлгэцээ хуваалцах, самбар ашиглан дэлгэцийн тайлбар хийх  гэх мэт нь  танд франц хэлийг яг тэнхимээр суралцаж байгаа мэт суралцах боломжийг олгоно.

 

Нийт суралцагчидын боломжинд нийцүүлэн онлайн сургалтын  цагийг өөрчлөх боломжтойгоороо давуу талтай.

bottom of page