top of page

Монгол-Францын төв нь 2019 оноос Улаанбаатар хотын гэр хороололд байрлах "Уулын нуур" төсөлд Гёте институт, Монгол дахь Чехийн Элчин сайдын яам, Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газар, Монголын Урлагийн Зөвлөл, Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургуультай хамтран Art & Environment-ийг нэгтгэсэн фестиваль зохион байгуулж байна.

bottom of page