top of page

Монгол-Францын төв нь Францын түүх, соёл, газар зүйн онцлогыг харуулсан онлайн нэвтрүүлэгийг байнга бэлтгэн та бүхэндээ хүргэдэг.

Мөн түүнчлэн франц хэлнийг хэрхэн ажил мэргэжилд тусалж ашигладаг талаар сонирхолтой яриаг эндээс хүлээн аваарай!

bottom of page