top of page
DELF Prim.png

DELF Prim

DELF Prim : бага дунд сургуулийн түвшин

Энэхүү шалгалт нь хэнд зориулсан бэ? 

DELF Prim нь франц хэлийг анхлан суралцаж байгаа 7-с 12 насны бага сургуулийн хүүхдэд зориулагдсан ба DELF Prim-г  Монгол дахь Франц Сургуультай хамтран зохион байгуулагддаг.


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг   : info@afm.mn

Түвшин

Эдгээр гэрчилгээнүүд нь CECRL буюу Европын Хэлний Нэгдсэн Мэдээллийн Хүрээлэнгээс тогтоосон түвшний шатлалын дагуу явагдана.

A
A1.1

Суурьгүй анхан шат

Анхан шат

Суралцагч нь өдөр тутмын болон энгийн хар ярианы ярианы хэллэгийг ойлгож, ашиглах чадварыг эзэмшинэ. Тэрбээр өөрийгөө эсвэл хэн нэгнийг бусдад танилцуулж чадах ба бусдаас хаана амьдардаг гэх мэтчилэн энгийн асуултуудыг  асуух болон хариулах чадварыг эзэмшсэн байх болно. Харилцан ярьж байгаа хүн нь удаанаар энгийн сэдвээр харилцахад бүрэн дүүрэн ойлгоно.

Суурьтай анхан шат

Анхан дунд шат

Суралцагч нь өдөр тутмын болон энгийн хар ярианы ярианы хэллэгийг ойлгож, ашиглах чадварыг эзэмшинэ. Тэрбээр өөрийгөө эсвэл хэн нэгнийг бусдад танилцуулж чадах ба бусдаас хаана амьдардаг гэх мэтчилэн энгийн асуултуудыг  асуух болон хариулах чадварыг эзэмшсэн байх болно. Харилцан ярьж байгаа хүн нь удаанаар энгийн сэдвээр харилцахад бүрэн дүүрэн ойлгоно.

Анхан шат

Хэрэглээний түвшин

Уг түвшний суралцагч нь өдөр тутмын хэрэглээ болох хувийн болон гэр бүлийн энгийн мэдээлэлийг бусдадтай солилцох, худалдан авалт хийх гэх мэт энгийн болон ярианы хэллэгийг ойлгох чадвар эзэмшсэн байх болно. Суралцагч нь өдөр тутамд үйл ажиллагааны энгийн мэдээллийг төвөггүй солилцоно. Мөн түүнчлэн өөрийн ойр орчноо дүрсэлж, энгийн хэрэгцээнд нийцсэн сэдвүүдийг хөндөн ярилцаж чадна.

A1
A2
Enveloppé de rouge

Утас

 + 976 11 351 914

И-мэйл

Биднийг дагаарай!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page