top of page

“FOS” гэж юу вэ?

Энэхүү сургалт нь франц хэлийг судлах боловч мэргэжлийн онцлогтой буюу тодорхой зорилгын төлөөх франц хэлний сургалт юм.

Та франц хэлээр ярьдаг бөгөөд ажилд тань шаардлагатай үгийн санг сурч, ур чадвараа нэмэх шаардлагатай байна уу? Хэрэв тийм бол FOS  сургалт таны шаардлагад яг тохирох болно.

Бид одоогоор хөтөч орчуулагчдад зориулсан FOS Аялал жуулчлал сургалтыг B1 болон түүнээс дээш түвшинд явуулж байна.  

Энэхүү хөтөлбөр нь нийт 40 цаг явагдах ба байгалийн нөөцийн болон хөшөө дурсгалыг танилцуулах зэрэг үйлчлүүлэгчидтэйгээ илүү харилцан ойлголцоход туслах болно.

bottom of page