top of page
Mongolie.png

Монгол хэлний хичээл

Монгол хэлний хичээл :

Та дөнгөж Монголд ирээд өөрийн өдөр тутмын амьдралыг хөнгөвчлөхийн тулд монгол хэл сурахыг хүсч байна уу? Та хөдөө орон нутгаар  аялан нутгийн иргэдтэй /малчидтай/ эх хэлээр нь  харилцахыг хүсч байна уу?

Бид танд практикт суурилсан монгол, франц хос хэлний багш бүхий монгол хэлнийсургалтыг санал болгож байна.

Бид таны цагийн хуваарьт тохируулан уян хатан хичээлээ орох боломжтойгоос гадна цагийн зөрүүг ч харгалзан үзнэ.  (Зун 6 цаг, өвөл 7 цаг).

Та одоогоор  Монголд хараахан ирээгүй байгаа юу?Асуудалгүй! Skype, Zoom эболон Teams программ ашиглан та Монгол хэлийг яг л Улаанбаатарт байгаа юм шиг сурах болно! 

 

Бид монгол хэлний сургалтаа хөгжүүлэн, байнга элсэлт авахаар хичээн ажиллахыг зорьж байна. Хэрвээ та сургалтын талаар сонирхож байвал бидэнд и-мэйл илгээнэ үү! 

Zoom
Zoom
Teams
bottom of page