top of page

2016 оноос эхлэн Монгол-Францын төв нь жил болгон Гачууртад зохион байгууллагддаг  Playtime наадамд уран бүтээлч болон байгуулагын танилцуулгын булантайгаар оролцсоор ирсэн.

Playtime наадам нь 2002 оноос эхлэн зохион байгуулагдаж ирсэн ба  уг наадмын зорилго нь Улаанбаатар хотыг Азийн анхны хөгжмийн аялал жуулчлалын хот болгож, орчин үеийн хөгжмөөр дамжуулан бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах явдал юм.

36573814_1781798385233112_55101365733765
197204747_848850529381933_20801290864459
bottom of page