top of page

Монголд суугаа Францын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Монгол-Францын төв нь Францын уран бүтээлчдийн тоглолтыг зохион байгуулдаг билээ. 

Thibault

Thibault Cauvin ба түүний акустик гитар.

Улаанбаатар чуулгад хийсэн түүний тоглолт 

Sylvain

Бүжиг дэглэгч Sylvain Prunenec болон түүний бүжиглэж буй байдал. Улаанбаатарт зохион байгуулсан түүний

тоглолт

Suzane

Suzane ба түүний цэнхэр, цагаан өнгийн хослол.
Улаанбаатарт зохион байгуулсан түүний 
тоглолт

Matthias

Mathias Duplessy ба түүний хөгжмийн зэмсэгүүд. Улаанбаатарт зохион байгуулсан түүний тоглолт

bottom of page