top of page
Cours de Français

Ерөнхий франц хэлний хичээл

Сурах бичиг

Монгол-Францын төв (УБАФ) нь үйл ажиллагаанд суурилан франц хэлийг заадаг. Суралцагчид нь сургалтын явцад даалгавар бие даан гүйцэтгэн, идэвхитэй оролцож франц хэлийг сурдаг ба сургалтанд "édito" гарын авлагыг ашигладаг.

Сургалтууд

Түвшин тогтоох шалгалт

Та франц хэлийг сурч байсан боловч бүгдийг мартсан гэж айж байна уу? Та дунд түвшний мэдлэгтэй боловч яг аль сургалтанд хамрагдахаа мэдэхгүй байна уу? Та өөрийн франц хэлний түвшнээ шалгахыг хүсвэл манай түвшин тогтоох шалгалтыг өгөөрэй! Хэрэв та шалгалтын дараа манай сургалтанд хамрагдах бол шалгалтын төлбөрийг таньд буцаан олгох болно !

Ерөнхий нөхцөл: бүртгэлийн маягтыг үзнэ үү

SOS буюу Давтлага хичээл

Давтлага буюу хоцрогдол арилгах хичээл манай төвийн суралцагчдад ганцаарчилан хэлбэрээр 

үнэ төлбөргүй санал болгодог.

Хичээл нь монгол тайлбартайгаар орох болно.  

bottom of page